دوشنبه 10 آبان‌ماه سال 1389
توسط: رامین

زیبایی های جهان طبیعت 2 (زیر دریا)

چرا خدا زیباست و زیبایی ها را دوست دارد؟ 

لحظه ای بی اندیشیم چگونه این همه زیبایی می تواند بطور خود به خودی بوجود آمده باشد؟