چهارشنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1390
توسط: رامین

دانلود کتاب سیرالسرار

مجموعه مقالاتی پیرامون برخی از ایات قرآنبا تشکر ویژه از آقای مهدی محمد مقدسی به خاطر گردآوری این کتاب 

برای دانلود کتاب سیر السرار کلیک کنید.

m.mehdi.moghaddas@gmail.com