پنج‌شنبه 7 بهمن‌ماه سال 1389
توسط: رامین

انفجار بزرگ در سرتاسر کیهان طنین افکنده است

نوشته: هارون یحیى

در دو تلاش بزرگی که در تهیه نقشه جهان تا امروز صورت گرفته است، دانشمندان به مواردی دست یافته اند که نظریه انفجار بزرگ را به شدت تائید می کند. نتایج تحقیقات در کنفرانس زمستانه جامعه نجومی آمریکا ارائه شد. 

وسعت زیاد پراکندگی کهکشان ها توسط اخترشناسان محاسبه شده است که به عنوان مهم ترین یافته دانشمندان در این زمینه به حساب می آید. بنابراین با این وجود می توان از اطلاعات محل قرارگیری کهکشان ها به عنوان «پنجره ای به سوی تاریخ جهان» استفاده کرد.

در این تحقیق که چندین سال به طول انجامید، دو گروه مختلف که شامل دانشمندان کشور های انگلستان و استرالیا و امریکا بود نقشه ای سه بعدی از 266000 کهکشان  تهیه شد. دانشمندان اطلاعات جمع آوری شده در مورد توزیع کهکشان ها را با اطلاعات تشعشعات پس زمینه کیهانی که در سرتاسر کیهان پراکنده است مقایسه کردند و کشفیات جدیدی در مورد مبدا کهکشان ها به دست آوردند. محققان از اطلاعات جمع آوری شده نتیجه گرفتند که کهکشان ها در جایی شکل گرفتند که ماده 350000 سال بعد از انفجار بزرگ شکل گرفته بود و دسته های مواد که در کنار هم بودند به خاطر نیروی جاذبه همدیگر چسبیدند.

این یافته ها نظریه انفجار بزرگ را که می گوید جهان با یک انفجار از یک نقطه کوچک بدون حجم و جرم بینهایت زیاد در 14 میلیارد سال پیش آغازشد تائید می کنند. این نظریه توسط مشاهدات نجومی زیادی که در طی چندین دهه انجام شده بود تائید شد و به صورت بی نظیری با بسیاری از یافته ها سازگار است. انفجار بزرگ مورد تائید بسیاری از اخترفیزیک دانان است و این حقیقت را که خداوند دنیا را از هیچ آفرید تائید می کند.

مرکز مشاهده انگلستان-استرالیا که در ایالت استرالیایی ولز جنوبی جدید قرار دارد، در طی ده سال تحقیق موقعیت 221000 کهکشان را توسط روش تهیه نقشه سه بعدی در فضا تعیین کرد. این تحقیق که به وسیله تلسکوپی با قطر 3.9 متر انجام شد تقریبا ده برابر بزرگ تر از هر تحقیق قبلی بود.(1) تحت سرپرستی دکتر Matthew Collessمدیر مرکز، دانشمندان ابتدا موقعیت کهکشان ها را نسبت به یکدیگر و فاصله آن ها از هم را تعیین کردند. سپس توزیع کهکشان ها را مدل سازی کردند و بعد تغییرات مدل را با دقت زیادی بررسی کردند. آن ها یافته های خود را در Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.منتشر کردند.

در تحقیق مشابهی که توسط مرکز مشاهده Apache Point Observatoryدر نیومکزیکو آمریکا صورت گرفت نقشه مکانی 46000 کهکشان را در منطقه دیگری از فضا تهیه کردند و توزیع آن را بررسی کردند. در این مطالعه که از یک تلسکوپ با قطر 2.5 متر به نام Sloanاستفاده می شد تحت سرپرستی Daniel Eisensteinاز دانشگاه آریزونا و قرار است که در Astrophysical journal  منتشر شود.(2) نتایج به دست آمده توسط دو گروه در جلسه زمستانه جامعه نجومی امریکا در ساندیگو کالیفرنیا در 11 ژانویه 2005 منتشر شد.

یک تائیدیه مهم

اطلاعات به دست آمده از کار طولانی و دقیق، نتایجی را که دهه ها پیش در زمینه نجوم در مورد مبدا کهکشان ها بود را تائید می کرد. در دهه 1960 نظریه پردازان تخمین زدند که کهکشان ها ممکن است در جاهایی تشکیل شده باشند که بعد از انفجار بزرگ، ماده به صورت متراکم تری نسبت به جاهای دیگر وجود داشته است. اگر آن تخمین درست باشد پس باید بتوان هسته های کهکشان ها را به شکل نوسانات کوچک در گرمای باقیمانده بعد از انفجار بزرگ مشاهده کرد که به این کار بررسی تشعشعات پس زمینه کیهان می گویند.

اطلاعات به دست آمده از ماهواره COBEدر سال 1992 که نوسانات تشعشعات پس زمینه کیهان را نشان می دهد.

تشعشعات پس زمینه کیهان، تشعشعات کیهانی است که 350000 سال بعد از انفجار بزرگ شروع شد. این تشعشعات که در سرتاسر کیهان پخش می باشد تصویری از جهان 350000 ساله می باشد و می توان آن را مانند یک فسیل به حساب آورد. این تشعشع که ابتدا در سال 1965 کشف شد به عنوان تائید خوبی برای نظریه انفجار بزرگ بود و به صورت بسیار دقیق مورد بررسی قرار گرفته شده بود. اطلاعات به دست آمده از ماهواره COBE (Cosmic Background Explorer)در سال 1992 ، تخمین های دهه 1960 را تائید می کرد که ناهمواری هایی در تشعشعات پس زمینه کیهان وجود دارد.(3) اگرچه در آن زمان یک ارتباط کوچک بین این موضوع و تشکیل کهکشان ها به دست آمده بود اما این ارتباط تا به امروز قابل نشان دادن نبود.

گروه  Eisensteinو Collessارتباطی بین ناهمواری های مشاهده شده در تشعشعات پس زمینه کیهان و فاصله های بین کهکشان ها به دست آورده بودند. سپس مشخص شده که هسته کهکشان ها در جایی تشکیل شده که تمرکز ماده 350000 سال بعد از انفجار بزرگ بیشتر از جاهای دیگر بوده. در کنفرانسی که در مورد این موضوع بود، دکتر Eisensteinگفت که نحوه پراکندگی کهکشان ها که امروزه می بینیم متناسب با امواج صوتی است که منجر به آن پراکندگی شده است. محققان اعتقاد دارند که جاذبه امواج را تحت تاثیر قرار داده و شکل کهکشان ها را به وجود آورده است. Eisensteinجملات زیر را به زبان آورد:

ما این پدیده را مدرک تفنگ دود (smoking-gun) می دانیم که جاذبه نقش اصلی در رشد هسته های اولیه در پس زمینه امواج مایکرو ویو ( باقیمانده پس از انفجار بزرگ) داشته وکهکشان ها و خوشه های کهکشانی را که ما امروزه می بینیم به وجود آورده است.(4)

در بیانیه ای به دفتر نمایندگی AAP، یکی از اعضای گروه تحقیقاتی به نام Russell Cannonگفت که یافته ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند و اهمیت تحقیق را به صورت زیر خلاصه می کنم:

"کاری که ما انجام داده ایم نشان دهنده طرح کهکشان ها است، آنچه که ما الان می بینیم کاملا با طرح های دیگر که در آثار انفجار بزرگ است منطبق می باشد..." (5)

همچنین نتایجی را نیز از مطالعه سطوح مواد و انرژی و شکل هندسی که جهان را تشکیل می دهد به دست آوردند. بر اساس این ها، جهان محتوی 4% ماده معمولی، 25% ماده سیاه (ماده ای که دیده نمی شود اما وجود آن محاسبه شده است) و بقیه نیز انرژی سیاه (انرژی رموزی که منجر به بسط کیهان سریع تر از آن چیزی می شود که انتظار می رود).

حمایت از نظریه انفجار بزرگ 

Sir Martin Rees

یافته های این مطالعات نظریه انفجار بزرگ را تقویت کرده است. دکتر Cannonگفت که تحقیقات باعث ارزش بخشیدن به نظریه انفجار بزرگ شده است و جملات زیر را تائید کرد:

مدت زیادی است که می دانیم بهترین نظریه برای جهان نظریه انفجار بزرگ است که می گوید جهان با یک انفجار بزرگ در یک فضای محدود شروع شد و تا به حال در حال بسط است.(6)

در گفته ای بر اساس مطالعات Sir Martin Reesدانشمند نجوم دانشگاه کمبریج بیان کرد که علی رغم استفاده از روش های آماری و

مشاهدات مختلف، گروه ها به نتایج یکسان رسیده اند و این را به عنوان تائیدی برای دقت نتایج می توان دانست.(7)

پایگاه Physicsweb.orgکه یکی از مهم ترین پایگاه های علوم فیزیکی در اینترنت است گفت

که مطالعات نشان دهنده مدارک بیشتر برای انفجار بزرگ به همراه مدل کیهان شناسی در حال انبساط است.(8)

دانشمندان فهمیدند که جهان شروعی داشته (انفجار بزرگ) و در حال انبساط است و این نتیجه  را با تحلیل تشعشعات و اجرام آسمانی در فضا به دست آورده اند و این کار به کمک توانایی های علم امروزی حاصل شده است. این معلومات چیز تازه ای برای بشر نیست. انسان این دو حقیقت را که دانشمندان با مطالعه عمق کیهان در قرن 21 به دست آورده اند، در قرآن و 1400 سال پیش داشته است.

دو موضوع مهم در مورد مدل استاندارد کیهانی در قرآن مجید آمده است.

در قرآن کریم و در تورات و انجیل (که دو کتاب تورات و انجیل که بعد از نزولشان مورد تحریف قرا گرفته اند) خداوند گفته است که جهان و تمام مواد داخل آن از هیچ به وجود آمده است؛ در قرآن که تنها کتاب آسمانی است که مورد تحریف قرار نگرفته است یک حقیقت دیگر را بیان می کند و می گوید که جهان در حال انبساط است. نحوه به وجود آمدن جهان از هیچ به آنچه که هست در قرآن به صورت زیرآمده است:{ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ}[لأنعام: 101]

«او آغاز کننده آسمان ها و زمین است»

انبساط کیهان که یکی از زمینه های مهم تحقیق علم امروز است در آیه زیر آمده است:{ وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ}[لذاریات: 47]

«و ما آسمان را به قدرت آفریدیم و ما هستیم که آنرا به تدریج گسترش می دهیم

همان طور که دیدیم دو بخش از الگوی کیهان استاندارد که شامل انفجار بزرگ و انبساط کیهان است در قرآن و در زمانی بیان شده است که وسایل مشاهده بسیار محدود بوده اند. این اثبات محکمی است که قرآن از طرف خداوند نازل شده است. یافته های علم امروزی در تطابق کامل با آن چیزی است که در قرآن آمده است و این مطالعات که اخیرا انجام شده است بار دیگر توجه ما را به سازگاری کامل قرآن با علم واقعی جلب می کند

برگردان: احسان اشرفی

برگرداننده از پیشنهادات وانتقادات سازنده خواننده گان استقبال می کند:ashrafi.ehsan@gmail.com 

 

مراجع

1- "Galaxy patterns reveal missing link to Big Bang," January 12, 2005, online at: http://info.anu.edu.au/mac/Media/Media_Releases/_2005/_January/_120105redshift.asp
2- "Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation Function of SDSS Luminous Red Galaxies", submitted to Astrophysical Journal on December 31st, 2004. See. Sloan Digital Sky Survey, "THE COSMIC YARDSTICK--Sloan Digital Sky Survey astronomers measure role of dark matter, dark energy and gravity in the distribution of galaxies," January 11, 2005, online at: http://www.sdss.org/news/releases/20050111.yardstick.html
3- "Galaxy patterns reveal missing link to Big Bang", January 12, 2005
4- Deborah Zabarenko, "'Cosmological ruler' helps measure the universe," January 11, 2005, online at: http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=scienceNews&storyID=7297222
5- "Scientists Score Galaxy Breakthrough," AAP, January 13, 2005, online at: http://www.macnewsworld.com/story/Scientists-Score-Galaxy-Breakthrough-39646.html
6- "Scientists Score Galaxy Breakthrough", AAP.
7- Maggie McKee, "Big bang sound waves explain galaxy clustering," NewScientist.com News Service, January 12, 2005, online at: http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6871; Mark Peplow, "Echoes of Big Bang found in galaxies," News@nature.com, January 12, 2005, online at: http://www.nature.com/news/2005/050110/full/050110-8.html
8- "Galaxy surveys put cosmology on sound footing," January 12, 2005, online at: http://physicsweb.org/articles/news/9/1/7/1