شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1389
توسط: رامین

انفجار بزرگ و خدا

آیا از هیچ خلق شده‏اند، یا آنکه خودشان خالق [خود] هستند؟ آیه ۳۵-۳۶ سوره ی طور هیچ چیز نمی تواند هیچ چیز را بی آفریند!قبل از اینکه کائنات شروع شود چیزی باید وجود داشته باشد!

آن انرژی هست انرژی ابدی است اولین قاتون ترمودینامیک به این موضوع اشاره می کند.

انرژی نمی تواند درست شود یا نابود شود نه شروعی داشته باشد نه پایانی این تعریف ترمودینامیک است.

همچنین شما نمی توانید ادعا کنید که این انرژی همیشه در کائنات وجود داشته است چن علم می گوید کائنات همیشه وجود نداشته است!

قبل از اینکه کائنات شروع شده باشد منبع انرژی تامین شده بود به گونه ای که هیچ کس نمی تواند تصور آن را بکند.

با توجه به این که انتقال انرژی به ترلیون ها ستاره و بیلیون ها کهکشان از یک منبع انرژی خارج از کهکهشان وجود دارد که انتقال یا تبدیل آن انرژی به کائنات را انجام داده است

این به این معناست که خالق این انرژی بزرگ:

خداست.

انرژی مورد نیاز برای انفجار بزرگ از کجا تأمین شده است؟
اگر قانون بقای ماده و انرژی را قبول کنیم انرژی مورد نیاز برای انفجار عظیم از متلاشی شدن چه مقدار ماده به وجود آمده است؟
و اگر انفجار بزرگ را قبول کنیم خود معجزه ای بزرگ است


سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی بیگ بنگ و گسترش کائنات mp3 wmv